Kerkorde.

 

Artikel XVII. Van de openbare belijdenis des geloofs.

Zij, die begeren als belijdende leden in het midden der gemeente te worden opgenomen, daardoor tot het Heilig Avondmaal te worden toegelaten, en medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opbouw der gemeente van Christus, doen in de gemeente openbare belijdenis des geloofs.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Openbare geloofsbelijdenis

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.11
Heuvel, P. van den (2001) H12