Kerkorde.

 

Artikel XVI. Van de catechese.

Het kerkelijk onderricht betreft
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
de belijdenis en geschiedenis der Kerk,
het kerkboek, in het bijzonder het kerklied.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Catechese

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.11
Heuvel, P. van den (2001) H12