Kerkorde.

 

Artikel XVI. Van de catechese.

Het doel der catechese is
hen te leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden,
hen voor te bereiden tot de openbare belijdenis des geloofs, daardoor te brengen tot de deelneming aan het Heilig Avondmaal, en mitsdien tot het dragen van medeverantwoordelijkheid als belijdend lid voor de opbouw der gemeente van Christus.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Catechese

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.11
Heuvel, P. van den (2001) H12