Kerkorde.

 

Artikel XI. Van de kerkdienst.

In de kerkdiensten zullen door de gemeente geen andere liederen worden gezongen dan die, welke zijn bijeengebracht in het kerkboek.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Liederen
Liedboek

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.9
Heuvel, P. van den (2001) H9