Kerkorde.

 

Artikel XI. Van de kerkdienst.

De eredienst wordt geleid door hen, die daartoe in de orde der Kerk zijn aangewezen, volgens een der, in overleg met de kerkeraad der gemeente gekozen, orden uit het dienstboek der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Orde van dienst

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.9
Heuvel, P. van den (2001) H9