Kerkorde.

 

Artikel XI. Van de kerkdienst.

Bij de tekstkeuze voor de predikdienst wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar; in de leerdiensten kan ook gehandeld worden over de belijdenisgeschriften, in het bijzonder de Heidelbergse catechismus.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijk jaar
Leerdienst

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.9
Heuvel, P. van den (2001) H9