Kerkorde.

 

Artikel X. Van het belijden der Kerk.

Te dien einde heeft de Kerk, terwille van de rechte vervulling van de opdracht van haar ambtsdragers, van hen die in een bediening zijn gesteld en van haar leden, de roeping naar de regel van het Woord Gods opzicht te oefenen over haar leden, in het bijzonder over de verkondiging, de catechese en de opleiding en vorming van de dienaren des Woords.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Opzicht

COMMENTAAR
Heuvel, P. van den (2001) H8