Kerkorde.

 

Artikel X. Van het belijden der Kerk.

De ambten, vergaderingen, organen en bedieningen zijn naar de aard van hun roeping, evenals de gemeenteleden op hun wijze, gehouden in al hun spreken en handelen zich te bewegen in deze weg van het belijden der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Binding aan belijdenissen

COMMENTAAR
Heuvel, P. van den (2001) H8

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. I-9
Kerkorde PKN (2013) Art. I-9