Kerkorde.

 

Artikel X. Van het belijden der Kerk.

In haar verantwoordelijkheid voor het heden en levende in de uit de Schrift geputte belijdenis der vaderen, belijdt de Kerk telkens opnieuw in haar
prediking,
getuigenissen,
kanselboodschappen,
herderlijke brieven,
kerkliederen,
gebeden,
formulieren,
leerboeken en
belijdenisgeschriften
Jezus Christus als Hoofd der Kerk en als Heer der wereld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Belijden van de kerk

COMMENTAAR
Heuvel, P. van den (2001) H8

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. I-6
Kerkorde PKN (2013) Art. I-6