Kerkorde.

 

Artikel X. Van het belijden der Kerk.

De belijdenis der vaderen is vervat, zowel in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius — waardoor de Kerk zich verbonden weet met de algemene Christelijke Kerk — als in de Heidelbergse catechismus, die van Genève, en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels, door de Reformatie geschonken aan de Kerk in de Nederlanden.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Belijdenissen

COMMENTAAR
Heuvel, P. van den (2001) H8

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. I-4
Kerkorde PKN (2013) Art. I-4