Kerkorde.

 

Artikel X. Van het belijden der Kerk.

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regel des geloofs doet de gehele Kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap met de belijdenis der vaderen en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de zelfopenbaring van de Drieënige God.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Belijden van de kerk

COMMENTAAR
Heuvel, P. van den (2001) H8

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. I-3
Kerkorde PKN (2013) Art. I-3