Kerkorde.

 

Artikel VIII. Van het apostolaat der Kerk.

De Kerk richt zich in het werk der zending, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, onder uitoefening van de dienst der barmhartigheid in de geestelijke en lichamelijke noden, met het Evangelie des Koninkrijks tot de volkeren in de niet-gekerstende wereld;
zij vervult de dienst der barmhartigheid in de geestelijke en lichamelijke noden van deze volkeren;
zij brengt hen, die zijn gekomen tot geloof en de Heilige Doop hebben ontvangen, bij de bediening van Woord en sacramenten tezamen in gemeenten;
zij dient deze gemeenten bij de inrichting en opbouw van een eigen kerkelijk leven;
zij arbeid bij dit alles ook aan de kerstening der samenleving.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Missionaire arbeid elders

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.7
Heuvel, P. van den (2001) H7

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. I-8
Kerkorde PKN (2013) Art. I-8