Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

De meerdere vergaderingen benoemen uit haar midden een breed moderamen, belast met de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van haar besluiten en met datgene, wat aan dit moderamen tot taak wordt gesteld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Breed moderamen van de classicale vergadering
Breed moderamen van de provinciale kerkvergadering
Kleine synode

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H5

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VI-9
Kerkorde PKN (2013) Art. VI-9