Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

De classicale vergaderingen zijn samengesteld uit
de dienstdoende predikanten en andere door de kerkeraden aangewezen afgevaardigde ambtsdragers;
de provinciale kerkvergaderingen en
de generale synode uit afgevaardigde ambtsdragers, aangewezen door de classicale vergaderingen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Afvaardiging
Samenstelling van de classicale vergadering
Samenstelling van de provinciale kerkvergadering
Samenstelling van de generale synode

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H5

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VI-3
Kerkorde PKN (2013) Art. VI-3