Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

De kerkeraad bestaat uit de bij de gemeente dienstdoende dienaren des Woords, de ouderlingen en de diakenen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Samenstelling van de kerkenraad

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H5

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VI-3
Kerkorde PKN (2013) Art. VI-3