Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Deze vergaderingen zijn
voor de plaatselijke gemeente de kerkeraad;
voor de in een classis verenigde gemeenten de classicale vergadering;
voor de in een kerkprovincie verenigde gemeenten en classes de provinciale kerkvergadering; en
voor de gemeenten, classes en kerkprovincies tezamen en mitsdien voor de gehele Kerk de generale synode.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H5

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VI-2
Kerkorde PKN (2013) Art. VI-2