Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Opdat niet de ene gemeente over de andere, het ene ambt over het andere, noch de ene ambtsdrager over de andere heerschappij voere, wordt de regering der Kerk uitgeoefend in vergaderingen, waarin de ambten bijeen zijn.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering
Hiërarchie

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H5

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VI-1
Kerkorde PKN (2013) Art. VI-1