Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

De ambtsdragers worden bevestigd in een kerkdienst met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Bevestiging van ouderlingen en diakenen
Bevestiging van een predikant

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.4
Heuvel, P. van den (2001) H4

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. V-5
Kerkorde PKN (2013) Art. V-5