Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

Aan de predikant-evangelisten is in het bijzonder toebetrouwd
de verkondiging van het Evangelie,
de geestelijke zorg en
het onderricht
ten behoeve van hen, die van het Evangelie zijn vervreemd, om door deze arbeid mede werkzaam te zijn in de kerstening van de wereld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Predikant-evangelist

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.4
Heuvel, P. van den (2001) H4