Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

Aan de zendingspredikanten is toebetrouwd
het Evangelie des Koninkrijks uit te dragen in de niet-gekerstende wereld, opdat ook daar de Kerk worde geplant en de volkeren komen tot de dienst des Heren.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Zendingspredikant

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.4
Heuvel, P. van den (2001) H4