Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

Om deze orde der Kerk van Christuswege te onderhouden en in de verscheidenheid der diensten te voorzien, zijn er de volgende drie ambten:
dat der dienaren des Woords,
dat der ouderlingen en
dat der diakenen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Ambten

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.4
Heuvel, P. van den (2001) H4

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. V-1
Kerkorde PKN (2013) Art. V-1