Kerkorde.

 

Artikel III. Van de orde der Kerk.

De orde in het leven en werken der Kerk strekt zich uit over:
de verkondiging van het Woord Gods,
de bediening van de sacramenten,
de dienst der gebeden,
de dienst der barmhartigheid,
het openlijk belijden van de Naam Gods,
de zending,
het getuigenis tegenover overheid en volk,
de opdracht der Kerk jegens de van het Evangelie vervreemden,
de catechese,
de herderlijke zorg,
het opzicht,
de opleiding en vorming van de dienaren des Woords en van hen, die in een bediening worden gesteld,
de theologische arbeid der Kerk,
het inzamelen en beheren van gelden en goederen voor de dienst der Kerk en
de roeping ten aanzien van de eenheid der Christelijke Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkorde

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3