II. De vergaderingen

Samenstelling en bijeenkomsten van de kerkeraad

In alle kerken zal een kerkeraad zijn, die bestaat uit de predikant(en) en de ouderlingen. Hij zal regelmatig bijeenkomen onder voorzitterschap van de predikant of van de predikanten bij toerbeurt. De kerkeraad zal eveneens regelmatig met de diakenen vergaderen. Deze vergadering zal de zaken behandelen die de kerkorde daarvoor aanwijst, de materiële aangelegenheden van de kerk, het financieel beheer en alles wat naar het oordeel van de kerkeraad tot het algemeen beleid gerekend kan worden.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Kerkenraad
Moderamen van de kerkenraad
Vergadering met diakenen
Positie in de kerkenraad

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 15
Akkoord NGK (2015) Art. 15
Kerkorde CanRC (1985) 38
Kerkorde CGK (2010) Art. 37
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 37
Kerkorde FRCA (2003) 36
Kerkorde GKN (1905) Art. 37
Kerkorde GKSA (2000) 37
Kerkorde GKv (2014) B29
Kerkorde GKv (2014) B30
Kerkorde GKv (2014) G83
Kerkorde NGKerk (2011) 26
Kerkorde NGKerk (2011) 27
Kerkorde NGKerk (2011) 28
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 36
Kerkorde vGKN (2008) 31
Kerkorde VGKSA (2005) 36

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 2
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 36

CAPITA SELECTA
Ambtsgeheim

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 36