Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
247

Het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van ordinantie 11 is mede van toepassing op zaken, waarvan de behandeling naar de bepalingen van het reglement voor kerkelijk opzicht en tucht plaats vond en uiteindelijk vóór 1 Mei 1951 werd afgehandeld.