Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
246

Ingeval van twijfel of geschil over strekking of toepassing van de overgangsbepalingen no. 242-245 wordt een eindbeslissing gevraagd van de commissie van overgang.