Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
240

Deze termijn van vier jaren wordt voor de eerste maal verkort en duurt alsdan van 1 Mei 1951—31 December 1954.