Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
239

Het werk dat tot 30 April 1951 wordt verricht door de noodraad voor Kerk en evangelisatie, wordt per 1 Mei 1951 overgenomen door visitatoren-generaal met dien verstande, dat de leden van deze raad gedurende de eerstvolgende drie jaren zullen fungeren als commissie van advies ten dienste van het college van visitatoren-generaal.