Ordinantie voor de traktementen en pensioenen.

 

Artikel 4.

De nadere regeling van de traktementen.

Lid
1

De bezoldiging van predikanten, vicarissen en van hen, die in een bediening zijn gesteld, wordt nader geregeld bij generale regeling der synode.