Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 6.

De vertegenwoordiging in en buiten rechte van centrale gemeenten.

Lid
2

De centrale gemeente wordt in alle vermogensrechtelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van kerkvoogden.