Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 6.

De vertegenwoordiging in en buiten rechte van centrale gemeenten.

Lid
1

In centrale gemeenten vormen de wijkgemeenten geen afzonderlijke rechtspersonen.