Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 5.

De vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte.

Lid
2

Het college van kerkvoogden is daarbij — met inachtneming van de regelen gesteld in art. 17 van de ordinantie voor het toezicht — bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen.