Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 5.

De vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte.

Lid
1

De gemeente wordt in alle vermogensrechtelijke zaken, voorzover niet van diaconale aard, in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van kerkvoogden.