Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 4.

Het college van kerkvoogden in centrale gemeenten.

Lid
7

Het overleg, bedoeld in het vierde lid van art. 2 dezer ordinantie, vindt in een centrale gemeente plaats tussen het college van kerkvoogden en het groot moderamen van de centrale kerkeraad, terwijl de wijkraden van kerkvoogden inzake de hun opgedragen werkzaamheden regelmatig overleg plegen en samenwerken met de wijkkerkeraad.