Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 4.

Het college van kerkvoogden in centrale gemeenten.

Lid
1

In de wijkgemeente vormen de kerkvoogden dier gemeente tezamen de wijkraad van kerkvoogden, welke zijn werkzaamheden onderling verdeelt.