Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

I. Het college van kerkvoogden.

Artikel 2.

De werkwijze van het college van kerkvoogden.

Lid
2

Met in achtneming van de bepalingen dezer ordinantie wordt de werkwijze van het college van kerkvoogden nader geregeld bij plaatselijke regeling, nadat deze regeling veertien dagen ter inzage heeft gelegen van de gemeenteleden, die bezwaren kunnen inbrengen.