Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 16.

Vereisten voor ambten, bedieningen en functies.

Met uitzondering van de predikanten, voor wie art. 27 van de ordinantie voor het pastoraat geldt, legt hij, die een ambt draagt of in een bediening is gesteld, waaraan inkomsten zijn verbonden, zijn ambt of bediening neer op de laatste dag van het kalenderjaar, waarin hij de leeftijd van vijf en zestig jaren heeft bereikt, terwijl voor ambten en bedieningen overigens de leeftijdsgrens van zeventig jaren geldt.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Vereisten voor een ambt

OVERGANGSBEPALING
Kerkorde NHK (1951) Ovb. 100
Kerkorde NHK (1951) Ovb. 101
Kerkorde NHK (1951) Ovb. 99