Vertrekkende armen.

Art. 83. Voorts zal den armen, om genoegzame oorzaken vertrekkende, door de Diakenen reisgeld gegeven worden, naar hetgeen zij oordeelen behoorlijk te zijn. De Kerkeraad en de Diakenen zullen echter toezien, dat zij niet te zeer genegen zijn om hunne Kerken van de armen te ontlasten, met welke zij andere Kerken zonder eenigen nood zouden bezwaren.

De zorg voor armen die om genoegzame reden vertrekken, komt voor rekening van de kerk der aankomst. Op deze regel zijn echter uitzondering b.v. wanneer iemand in een stichting verpleegd wordt of bij zijn kinderen komt.