Bededagen.

Art. 66. In tijden van oorlog, pestilentie, algemeene volksrampen en andere groote zwarigheden, waarvan de druk overal in de Kerken gevoeld wordt, zal een bededag uitgeschreven worden door de Classe, die daartoe door de laatste Generale Synode is aangewezen.

Aan de vroegere redactie is door de synode van Utrecht 1905 een verandering aangebracht. Het vasten is weggelaten; in vorige redacties was sprake van vasten- en bededagen. En voorts, dat niet meer aan de Overheid verzocht zou worden zulk een bededag uit te schrijven, maar dat de bededag zou uitgeschreven worden door een classis, daartoe door de synode aangeschreven. De classis ’s-Gravenhage werd daartoe aangewezen.

Ligt het niet in de lijn van artikel 36 N.G.B., dat de kerken zulk een bededag aan de Overheid verzoeken?