Art. 64. De bediening des Avondmaals zal alleen geschieden, waar toezicht is van Ouderlingen, volgens kerkelijke orde, en in eene openlijke samenkomst der gemeente.

Twee beginselen worden in dit artikel vastgelegd: 1e. geen bediening van het avondmaal waar nog geen gemeente is en dus geen kerkeraad en 2e dat het avondmaal niet bediend mag worden

|110|

aan zwakken en zieken in hun huizen, als daar geen openlijke samenkomst der gemeente is; de synode van Leeuwarden 1920 besloot echter, dat ook in stichtingen aan verpleegden en verplegers, die leden ener Gereformeerde Kerk zijn, het Heilige Avondmaal mag bediend worden.