Art. 62. Een iedere Kerk zal zulke manier van bediening des Avondmaals houden, als zij oordeelt tot de meeste stichting te dienen. Welverstaande nochtans, dat de uitwendige ceremonieën, in Gods Woord voorgeschreven niet veranderd en alle superstitie vermeden worde, en dat na de voleinding der predikatie en der gemeene gebeden het Formulier des Avondmaals, mitsgaders het gebed daartoe dienende, zal worden gelezen.

Dit artikel handelt over de wijze van avondmaalsviering.
Iedere kerk zal nu oordelen, hoe zij het avondmaal tot de meeste stichting zal vieren, alleen zal zij de uitwendige ceremoniën, in Gods Woord voorgeschreven niet veranderen.