Art. 58. De Dienaars zullen in het doopen, zoo der jonge kinderen als der bejaarde personen, de Formulieren van de instelling en het gebruik des Doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.

Reeds vóór Wezel bestonden er Formulieren; vandaar dat het convent van Wezel al vermanen kon, dat men de vragen „in het formulier van de doop uitgedrukt” woordelijk vragen moest. Ons formulier is samengesteld met behulp van de bestaande formulieren.

De synode van Arnhem heeft de uitgave van Dr. F.L. Rutgers c.s. voorlopig als de gangbare aanbevolen.

Het formulier voor bejaarde personen is door de Dordtse synode gegeven.