De zorg der classis waar geen kerkeraad is.

Art. 39. Plaatsen, waar nog geen Kerkeraad zijn kan, zullen door de Classe onder de zorg van een genabuurden Kerkeraad gesteld worden.

Hoe moet het nu gaan op plaatsen waar nog geen kerkeraad is? Die vraag deed zich aanstonds bij de kerken der reformatie voor. Bij de Roomse kerk was geen kerkeraad maar zolang er geen kerkeraad is, kunnen er ook geen kerkelijke handelingen geschieden.

Calvijn had afgeraden om in zulke plaatsen de bediening des Woords in te stellen, omdat alle opzicht en tucht ontbrak. Het artikel zegt, dat de classis niet zelf de zorg op zich neme, want dat kan zij niet, maar aan de kerken in die classe verzoeke de zorg op zich te nemen over de gelovigen in die plaatsen. Deze gelovigen behoren afzonderlijk geboekt te worden en hebben in die kerk volle rechten. Zo ook behoren de classes thans te doen voor de plaatsen waar de kerk nog niet is vrijgemaakt.