Het gebed in de samenkomst.

Art. 32. De handelingen aller samenkomsten zullen met aanroeping van den Naam Gods aangevangen, en met eene dankzegging besloten worden.

In onze Liturgie vinden wij formulier-gebeden voor de kerkelijke samenkomsten:

|81|

1e. Gebed vóór de handelingen der kerkelijke samenkomsten.
2e. Gebed na de handeling der kerkelijke samenkomsten.
3e. Een gebed vóór de vergadering der Diakenen.
Dit gebed behoort echter niet tot de officiële Liturgie, al is het al bijna drie eeuwen in gebruik.

Is Schriftlezing bij de aanvang der kerkelijke samenkomsten niet aanbevelenswaardig?
In de oude acte wordt er niet over gesproken; wel over gebed en dankzegging en predikatie op de classis.
Eerst in de vorige eeuw is het in onze kerkelijke samenkomsten veelal gewoonte geworden.

Ook het gebed in de consistorie vóór de dienst des Woords is van jonge datum. Het is door de nood der tijden ontstaan, waarschijnlijk in de tijd der Afscheiding. Het draagt geen liturgisch karakter, behoort niet bij de dienst des Woords. Waar men het doet, zij het een kort gebed voor hulp en bijstand voor de dienaar des Woords, en niet een gebed voor allerlei noden.