Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 6.

De kas voor de vorming van de dienaren des Woords.

Uit deze kas worden bestreden
de administratie- en andere kosten van de commissie voor het theologisch hoger onderwijs, van de kerkelijke hoogleraren en docenten en andere uitgaven ten behoeve van het theologisch hoger onderwijs en van het seminarium; en
de traktementen der kerkelijke hoogleraren en docenten, voorzover deze hun niet rechtstreeks door rijk of gemeente worden uitbetaald, benevens de traktementen van de rector en docenten van het seminarium.