Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

De kerkelijke hoogleraren wijden zich geheel aan de opleiding en vorming van de dienaren des Woords, de kerkelijke docenten worden nevens hun eigen werkzaamheden belast met een taak ten aanzien van een bepaald onderdeel van deze opleiding en vorming en kunnen een leeropdracht ontvangen aan meer dan een universiteit.