Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 2.

De commissie voor het theologisch hoger onderwijs.

De commissie brengt telken jare vóór 1 October en mede aan de hand van haar door de kerkelijke hoogleraren en de rector van het seminarium verstrekte gegevens verslag uit aan de generale synode over de opleiding en vorming van de dienaren des Woords in het afgelopen academiejaar.