Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 25.

Stemmingen over personen.

Voor het geval niet voor elke vacature afzonderlijk wordt gestemd, worden, zo een groter aantal personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen dan er plaatsen te vervullen zijn, zij geacht te zijn gekozen, die achtereenvolgens de meeste stemmen op zich hebben verenigd.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Stemming over personen