Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 25.

Stemmingen over personen.

Ter beslissing wordt gevorderd de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Stemming over personen