Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 25.

Stemmingen over personen.

Stemmingen in vergaderingen van lidmaten en van kerkelijke lichamen ter verkiezing of benoeming van personen geschieden door de ter vergadering aanwezige stemhebbende leden met gesloten briefjes.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Stemming over personen