Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Wanneer dienaren des Woords, ouderlingen of diakenen een openbare grove zonde bedrijven zullen de ouderlingen en de diakenen, direct na voorafgaand onderzoek door de kerkenraden van de plaatselijke en de meest nabij gelegen gemeente, uit hun ambt ontzet worden. De dienaren des Woords zullen in zo’n geval geschorst worden, waarna de classis met advies van deputaten naar Art. 45 K.O. beoordeelt of zij afgezet moeten worden.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Tucht over ambtsdragers
Schorsing
Afzetting
Goedkeuring door de classis
Toestemming van de naburige kerkenraad

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 79
Kerkorde GKN (1905) Art. 79
Kerkorde GKv (1978) Art. 79